home
C A R E E R S

We are looking for people who would like to be a part of our team. Sweden Yachts Group produces Sweden Yachts, Malö Yachts, CR Yachts and Regina Yachts all to the highest of standards, in the range of 35-54ft. If you have an eye for quality, attention to detail and experience in the boating industry then please email us your CV along with a covering letter telling us a little about yourself to info@swedenyachtsgroup.se


Machine Carpenter

We are looking for machine carpenters to craft the interiors for our yachts. Attention to detail and precision are key for this role. Being able to read drawings and follow instructions, work in a group and have an interest in boats is vital.

The position is full time and located at the shipyard in Kungsviken, Sweden.


Maskinsnickare

Vi söker en erfaren maskinsnickare. Man måste vara praktisk och tekniskt lagt, noggrann med högt kvalitetstänk, har lätt att läsa och följa instruktioner, hög initiativförmåga, vana att arbeta i grupp och ha intresse för båtar.

Tjänsterna är heltid med arbetsplats på varvet i Kungsviken, Henån.


Fit Out Carpenter

We are looking for fit out carpenters to install the interiors of our yachts. Attention to detail and precision are key for this role. Being able to read drawings and follow instructions, work in a group and have an interest in boats is vital.

The position is full time and located at the shipyard in Kungsviken, Sweden.

Inredningssnickare

Vi söker två erfarna inredningssnickare. Man måste vara praktisk och tekniskt lagt, noggrann med högt kvalitetstänk, har lätt att läsa och följa instruktioner, hög initiativförmåga, vana att arbeta i grupp och ha intresse för båtar.

Tjänsterna är heltid med arbetsplats på varvet i Kungsviken, Henån.


CAD Designer/Drafter

We are looking for an experienced CAD designer/drafter to be a part of our production team. This is both an office-based and hands-on position where a range of skills and knowledge are of merit.

The following skills are of advantage – extensive knowledge of CAD for technical drawings, 3D competence, parts and materials purchasing, control that construction and technical drawings correlate, knowledge of CNC machining, experience of CE Certification and a background in the boating industry or experience in the boating world.

This is an exciting and varied position which will involve problem solving, attention to detail, creativity and organisation within a small and dynamic shipyard.

The position is full time and located at the shipyard in Kungsviken, Sweden.

CAD Ritare/Konstruktör

Vi söker en erfaren CAD ritare/konstruktör som ska ingå i vårt produktionsteam. Detta är både en kontorsbaserad och praktisk position där en rad färdigheter och kunskaper är meriterande. Följande färdigheter är ti fördel – omfattande kunskaper om CAD för tekniska ritningar, 3D-kompetens, inköp av delar och material, kontroll av att konstruktion och tekniska ritningar korrelerar, kunskap om CNC-bearbetning, erfarenhet av CE-certifiering och en bakgrund inom båtbranschen eller erfarenhet i båtvärlden.

Detta är en spännande och varierad position som kommer att innebära problemlösning, uppmärksamhet på detaljer, kreativitet och organisation inom ett litet och dynamiskt varv.

Tjänsterna är heltid med arbetsplats på varvet i Kungsviken, Henån.


Electrical/Mechanical Technician

We are looking for experienced electrical/mechanical technicians. You must be technically minded with an attention to detail along with being to work in a group, have an interest in boats and the latest in marine technologies.

The position is full time and located at the shipyard in Kungsviken, Sweden.

Motor/el installatör

Vi söker en erfaren motor/el installatör. Man måste vara praktisk och tekniskt lagt, noggrann med högt kvalitetstänk, har lätt att läsa och följa instruktioner, hög initiativförmåga, vana att arbeta i grupp och ha intresse för båtar.

Tjänsterna är heltid med arbetsplats på varvet i Kungsviken, Henån.


Teak Deck/Hardware Fitter

We are looking for experienced teak deck and hardware fitters. You need to be technically efficient with a high attention to detail, be able to work in group, read drawings and follow instructions, work in a group and have an interest in boats.

The position is full time and at located at the shipyard in Kungsviken, Sweden.

Teakläggare/beslag

Vi söker en erfaren teakläggare/beslag montör. Man måste vara praktisk och tekniskt lagt, noggrann med högt kvalitetstänk, har lätt att läsa och följa instruktioner, hög initiativförmåga, vana att arbeta i grupp och ha intresse för båtar.

Tjänsterna är heltid med arbetsplats på varvet i Kungsviken, Henån.


Laminator/Finish

We are looking for laminators and surface finishers. You must have an eye for detail as a quality perfect finish is a must. Being able to work as part of a group and an interest in boats is important.

The position is full time and located at the shipyard in Kungsviken, Sweden.

Laminerare/finish

Vi söker TVÅ erfarna laminerarer/finish. Man måste vara praktisk och tekniskt lagt, noggrann med högt kvalitetstänk, har lätt att läsa och följa instruktioner, hög initiativförmåga, vana att arbeta i grupp och ha intresse för båtar.

Tjänsterna är heltid med arbetsplats på varvet i Kungsviken, Henån.